zondag 26 februari 2012

Watervogels

Nu eens een serie watervogels want er zit meer dan alleen wilde eenden in het water om ons heen, de kwaliteit van de Brilduiker en van de take off serie van de Kuifeend is niet optimaal maar gezien de afstand van zo'n 60 meter en de vrij grote crop valt het me nog niet tegen.

Brilduiker (Bucephala clangula) in de Oude Maas.

Fuut (Podiceps cristatus) in een zijarm van de Oude Maas
 die duidelijk modderiger is.

Kuifeend (Aythya fuligula) ready for take off...

met een aanloop,

gaat het uiteindelijk de lucht in,

poten intrekken en wegwezen.

Koppel Kuifeenden in de sloot tussen rangeerterrein
Kijfhoek en het Develbos.

Een groep rustende Tafeleenden (Aythya ferina ) in de
 grote waterpartij in het Develbos.